Hořovice Václava Hraběte 2018

Vyhlášení literární soutěže v oboru poezie a prózy

HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2018                           XIII. bienále

Máte zajímavý námět a chuť psát? Zapojte se do soutěže!
Soutěž vyhlašuje dne 12.1.2018 Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice
a Gymnáziem Václava Hraběte.
Podmínky soutěže:
Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval,
v oboru POEZIE a PRÓZA.
 Informace o soutěži, přihlášku a stanovy lze získat
- na adrese: MKC Hořovice, Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice,
- na tel.: +420 603 199 304, na e-mailu: mkc@mkc-horovice.cz
- https://mkc-horovice.cz/category/tradicni-akce/horovice-vaclava-hrabete/
 Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru:
POEZIE - max. 5 básní v celkovém rozsahu do 5 stran
PRÓZA - text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu)
Téma je volné. Lze soutěžit v obou oborech – viz stanovy soutěže.
 Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12,
řádkování jednoduché a je nutné je zaslat nejpozději do 18.3.2018 na e-mailovou adresu
mkc@mkc-horovice.cz - textový soubor se soutěžní prací (formát DOC nebo RTF) přiložit ke
zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2018" a do těla zprávy vypsat údaje uvedené na
přihlášce. Soutěžní práce se nevracejí.
 Práce bude hodnotit odborná porota. Hodnocení bude anonymní - každé práci bude
přiděleno číslo. Odbornou záštitu literární soutěže převzaly: České centrum Mezinárodního
PEN klubu a redakce časopisu HOST.
Nejlepší autoři si rozdělí odměnu v celkové výši 20.000,- Kč.
 XIII. bienále proběhne ve dnech 27. a 28. dubna 2018. V těchto dnech se uskuteční literární
seminář s odbornou porotou a další kulturní akce. Vyhlášení výsledků literární soutěže
proběhne dne 28. dubna 2018 v sále Radnice města Hořovice.
 Literární soutěž se koná za finanční podpory Středočeského kraje a Města Hořovice.
 Odbornou literární záštitu soutěže přebírá České centrum mezinárodního PEN klubu
a redakce časopisu HOST. Soutěž je pořádána pod záštitou starosty města Hořovice Dr.
Ing. Jiřího Peřiny.
V Hořovicích, dne 11.1.2018
Mgr. Přemysl Landa, ředitel MKC Hořovice