Aktuality

18.04.2018

II. mimořádné zasedání ZMČ

Starostka městské části Praha - Petrovice svolává na středu 02.05.2018 od 18:00 hod II. mimořádné za... (číst více)

09.04.2018

Pozvánka na pietní akt k 73. výročí Dne osvobození

Městská část Praha – Petrovice pořádá dne 25. dubna 2018 k 73. výročí Dne osvobození pietní akt spoj... (číst více)

05.01.2018

Dotační řízení MČ Praha - Petrovice na rok 2018.

Městská část Praha - Petrovice vyhlašuje v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice č... (číst více)

11.04.2018

Vyznačení parkovacích stání v obytných zónách

Vážení občané, v závislosti na klimatických podmínkách dojde v týdnu od 23. 4. 2018 k realizaci vodo... (číst více)

11.04.2018

JARNÍ POČÍTAČOVÉ KURZY pro petrovické seniory

JARNÍ POČÍTAČOVÉ KURZY pro petrovické seniory se uskuteční v době od 16.5. do 28.6.2018. Kurzy budou... (číst více)

11.04.2018

Zaplacený místní poplatek ze psů pro rok 2018

Upozorňujeme držitele psů, že místní poplatek ze psů za rok 2018 měl být uhrazen do 31.03.2018. Pros... (číst více)

23.03.2018

Mobilní aplikace pro občany a návštěvníky MČ Praha - Petrovice

Oficiální mobilní aplikace pro občany i návštěvníky městské části Praha – Petrovice Mobilní aplikace... (číst více)

19.03.2018

Zlatý Erb 2018

Pražské kolo soutěží Zlatý erb byl pro MČ Praha – Petrovice úspěšným. Slavnostní vyhlášení soutěže Z... (číst více)

19.03.2018

Aktuální jízdní řády

V měsíci březnu 2018 se mění jízdní řády MHD. Platné jízdní řády naleznete v příloze. Dále upoz... (číst více)

15.03.2018

VZMZ údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v k.ú. Petrovice

Vážená paní, vážený pane, Městská části Praha - Petrovice si Vás touto cestou dovoluje oslovit s... (číst více)

14.02.2018

Oznámení - hrobová místa

V souladu s "Řádem veřejného pohřebiště MČ Praha - Petrovice" a se změnou číslování hrobových míst b... (číst více)

13.02.2018

Blokové čištění komunikací ve správě TSK

Vážení občané, ve dnech 9. 4. 2018, 10. 4. 2018, 24. 8. 2018 a 27. 8. 2018 proběhne v Praze - Petrov... (číst více)

12.02.2018

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ 2018

Úřad městské části Praha – Petrovice upozorňuje držitele psů, na jejich ohlašovací povinnost. Držite... (číst více)

Stránky