Czech point

Czech POINT

Projekt CZECH POINT poskytuje možnost získat ověřené výstupy z následujících registrů: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů.

Kde můžete o výstupy požádat?

Na pracovišti Úřadu městské části Praha-Petrovice, Edisonova 429, 109 00 Praha 10

Všechny výše zmiňované výpisy lze získat na počkání; o výpisy z rejstříku trestů a z registru řidičů může žádat na základě plné moci i zmocněnec. Pracoviště CZECH POINT není určeno k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

1. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:

 • Úplný nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice.

Co potřebujete vědět:

 • Katastrální území a číslo listu vlastnictví.

Kolik to bude stát:

 • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště katastrálního úřadu.

2. VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

 • Úplný výstup z obchodního rejstříku.

Co potřebujete vědět:

 • Identifikační číslo organizace (IČ).

Kolik to bude stát:

 • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

3. VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

 • Úplný výstup ze živnostenského rejstříku.

Co potřebujete vědět:

 • Identifikační číslo organizace (IČ).

Kolik to bude stát:

 • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:

 • Výpis z rejstříku trestů.

Co potřebujete:

 • Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.

Ke stažení:
Tiskopis plné moci

Kolik to bude stát:

 • 100 Kč za každou i započatou stránku.

5. PODÁNÍ DO ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Bližší informace získáte kliknutím na Podání živnostenského rejstříku s pomocí Czech POINT

6. VÝPIS Z REGISTRU ŘIDIČŮ

Co dostanete:

 • Výpis bodového hodnocení z registru řidičů.

Co potřebujete:

 • Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.

Ke stažení:
Tiskopis plné moci.

Kolik to bude stát:

 • 100 Kč za první stranu, 50 Kč za každou další stránku.

7. AUTORIZACE KONTAKTNÍ OSOBY, ŽÁDAJÍCÍ O OPRÁVNĚNÍ K PŘÍSTUPU DO „MA ISOH“

Co dostanete:

 • Oprávnění k přístupu do MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly.

Co potřebujete:

 • Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • Ke získání výpisu z registru MA ISOH sdělit IČ nebo název firmy.
 • V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.

Ke stažení:
Bližší informace

Kolik to bude stát:

 • 70 Kč za první stránku a 50 Kč za druhou a každou další vydanou stránku.

8. VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Co dostanete:

 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, v případě, že jsou již v tomto seznamu registrováni. Výpis nahrazuje celou řadu dokumentů a uchazečům o veřejnou zakázku výrazně zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek.

Co potřebujete:

 • Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • Znát IČ nebo přesný název firmy.

Kolik to bude stát:

 • 70 Kč za první stránku a 50 Kč za druhou a každou další vydanou stránku.