Formuláře a žádosti

Odbor občanskosprávní

Nadpis Příloha Datum aktualizace
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby stáhnout 23.11.2017
Žádost o poskytnutí informace stáhnout 23.11.2017
Sazebník úhrad za poskytování informací stáhnout 23.11.2017
Přiznání k místnímu poplatku ze psa stáhnout 23.11.2017
Potvrzení oprávněné osoby k přihlášení k trvalému pobytu stáhnout 23.11.2017
Odhlášení psa z evidence místního poplatku stáhnout 23.11.2017
Hlášení adresy pro doručování stáhnout 23.11.2017

Odbor správy majetku

Nadpis Příloha Datum aktualizace
Žádost o povolení kácení dřevin stáhnout 23.11.2017
Ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství stáhnout 23.11.2017
Ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství stáhnout 23.11.2017

Životní situace

Nadpis Příloha Datum aktualizace
Žádost o prodloužení doby nájmu bytu stáhnout 23.11.2017
Žádost o nájem bytu stáhnout 23.11.2017
Postoupení hrobového místa stáhnout 23.11.2017
Postoupení hrobového místa stáhnout 23.11.2017