Grantové řízení MČ Praha-Petrovice na rok 2017

Městská část Praha - Petrovice vyhlašuje v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha - Petrovice č. 13/IVX/2016 ze dne 14.12.2016

grantové řízení Městské části Praha - Petrovice na rok 2017

dle Podmínek pro udělování grantů městské části Praha - Petrovice.

Žádost o grant je možné podávat:

  1. na podporu celoroční činnosti subjektů pracujících s dětmi, mládeží a dospělými v oblasti sportu, kultury, sociálních a zájmových aktivit,
  2. na podporu jednorázových akcí:
    • konání sportovních, společenských, kulturních a zájmových akcí pro děti, mládež, dospělé a seniory,
    • společné využití volného času dětí a rodičů,
    • údržba kulturních památek na území MČ Praha - Petrovice

Pro grantové řízení na rok 2017 jsou alokovány prostředky v celkové výši 230 000 Kč.

Vyhlašovatel grantového řízení přijímá žádosti o grant zpracované v souladu s Podmínkami pro udělování grantů městské části Praha - Petrovice nejpozději v pondělí 20. února 2017.

Žádosti je možné podat osobně nebo prostřednictvím pošty na adrese Edisonova 429, 109 00 Praha 10-Petrovice. U poštovního podání rozhoduje datum doručení žádosti.

O přidělení grantů rozhodne Rada MČ Praha-Petrovice nejpozději do 30-ti dnů od posledního dne lhůty pro odevzdání žádosti o grant, tj. do středy 21. března 2017.

V Praze dne 11.1.2017

JUDr. Olga Hromasová, v.r.

 

pdfVyhlášení grantového řízení ke stažení