Poskytnutá finanční podpora

Granty 2013

Usnesením Zastupitelstva městské části Praha-Petrovice ze dne 11.01.2012 č. 12/VII/2012 byly schváleny „Podmínky pro udělování grantů městské části Praha-Petrovice". Rada městské části Praha-Petrovice rozhodla na základě doporučení Grantové komise usnesením č. 2/64/2013 ze dne 17.06.2013 o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2013 pro tyto subjekty:

Rugby klub Petrovice – Praha 10 - příspěvek ve výši 60 000 Kč na podporu celoroční činnosti ragbyových týmů, pronájmu hal na ligová utkání a uhrazení nájmu hal a hřišť při soustředění družstev.

Tělocvičná jednota SOKOL Petrovice I - příspěvek ve výši 100 000 Kč na výměnu krytů ústředního topení v tělocvičně.

Římskokatolická farnost u kostel a sv. Jakuba Staršího Praha-Petrovice - příspěvek ve výši 60 000 Kč na opravu jižních dřevěných žaluziových okenic a opravu dalších dřevěných částí na zvonici kostela.

Taneční klub CALIPSO - příspěvek ve výši 10 000 Kč na pořízení nových tanečních kostýmů a taneční obuvi.


Granty 2012

Usnesením Zastupitelstva městské části Praha-Petrovice ze dne 11.01.2012 č. 12/VII/2012 byly schváleny „Podmínky pro udělování grantů městské části Praha-Petrovice". Rada městské části Praha-Petrovice rozhodla na základě doporučení Grantové komise usnesením č. 4/34/2012 ze dne 21.03.2012 o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2012 pro tyto subjekty:

Taneční klub CALIPSO - příspěvek ve výši 23 000 Kč na pořízení taneční obuvi.

Římskokatolická farnost u kostel a sv. Jakuba Staršího Praha-Petrovice - příspěvek ve výši 60 000 Kč na hrazení nákladů opravy dřevěných žaluziových okenic.

Tělocvičná jednota SOKOL Petrovice I - příspěvek ve výši 70 000 Kč na krytí provozních nákladů.

SK – FLORBAL KLUB PETROVICE - příspěvek ve výši 10 000 Kč na hrazení nákladů na startovné a na pronájem hal.

Rugby klub Petrovice – Praha 10 - příspěvek ve výši 67 000 Kč na krytí potřeb týmu juniorek a na krytí potřeb týmu žen.


Granty 2011

Usnesením Zastupitelstva městské části Praha-Petrovice ze dne 25.03.2009 č. XIII/11/2009 byly schváleny „Podmínky pro udělování grantů městské části Praha-Petrovice". Rada městské části Praha-Petrovice rozhodla na základě doporučení Grantové komise usnesením č. 5/15/2011 ze dne 30.05.2011 o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2011 pro tyto subjekty:

Rugby klub Petrovice – Praha 10 - příspěvek ve výši 25 000 Kč na úhradu plynu, na dokoupení materiálového vybavení pro družstva mládeže a žen (cvičné válce a narážeče, míče), na nákup materiálu pro údržbu klubovny a tribuny a na pronájmy hřišť a tělocvičen v zimním období.

Tělocvičná jednota SOKOL Petrovice I - příspěvek ve výši 30 000 Kč na výměnu vchodových dveří a markýzy.

Jan Bečka - příspěvek ve výši 20 000 Kč na vytápění a teplou vodu.

Římskokatolická farnost u kostel a sv. Jakuba Staršího Praha-Petrovice - příspěvek ve výši 60 000 Kč na archeologický průzkum a na opravy zvonu kostela sv. Jakuba Staršího v Praze Petrovicích.

SK – FLORBAL KLUB PETROVICE - příspěvek ve výši 40 000 Kč na startovné družstev, dovybavení klubu, účast v turnajích, pronájem hal na ligová utkání, uhrazení nájmu hal a hřišť pro soustředění družstev.

Tělocvičná jednota Sokol Petrovice - příspěvek ve výši 70 000 Kč na výměnu oken a dveří, na nákup materiálu na vnitřní vybavení hygienickým zařízením (sprchový kout pro muže a ženy, WC, vodovodní kohoutky, dlaždice a dlažbu.


Granty 2010

Usnesením Zastupitelstva městské části Praha-Petrovice ze dne 25.03.2009 č. XIII/11/2009 byly schváleny „Podmínky pro udělování grantů městské části Praha-Petrovice". Rada městské části Praha-Petrovice rozhodla na základě doporučení Grantové komise usnesením č. 077/2010 ze dne 26.04.2010 o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2010 pro tyto subjekty:

Rugby klub Petrovice – Praha 10 - příspěvek ve výši 48 000 Kč na energii a jednorázové akce.

Jan Bečka - příspěvek ve výši 12 000 Kč na vytápění.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Petrovice - příspěvek ve výši 50 000 Kč na opravu dřevěných konstrukcí ve zvonici kostela sv. Jakuba Staršího v Praze Petrovicích.

SK – FLORBAL KLUB PETROVICE - příspěvek ve výši 25 000 Kč na startovné družstev a dovybavení klubu dresy.

Tělocvičná jednota SOKOL Petrovice I - příspěvek ve výši 65 000 Kč na opravu svítidel v hale tělocvičné jednoty.