Důležitá telefonní čísla

Krizová telefonní čísla 
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie 156
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

 

Zdravotnictví 
Pohotovost pro Prahu 10, Plaňanská 1, Praha 10 – dospělí 281 019 213
Pohotovost pro Prahu 10, Plaňanská 1, Praha 10 – děti 281 019 244
Zubní pohotovost Praha 1, Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1 222 924 268
Zubní pohotovost Praha 4, Tomayerova nemocnice, Vídenská 800, Praha 4 261 083 546

 

Linky důvěry, krizová centra 
Dětské krizové centrum

241 480 511
777 664 672

DROP IN 222 221 431
Lékařské informační centrum 296 181 212
Linka bezpečí dětí a mládeže

800 155 555
116 111

Linka Dona 251 511 313
SOS centrum

222 514 040
222 521 912
777 734 173
728 047 416

Pražská linka důvěry 222 580 697
Linka důvěry prevence obchodu s lidmi 222 717 171
Linka důvěry pro děti týrané, zneužívané a zanedbávané – nonstop 241 484 149
Linka proti bolesti 224 435 587
Linka proti rakovině prsu – AVON 800 180 880
Linka psychopomoci 224 214 214
Nádorová telefonní linka 224 920 935
Národní linka prevence AIDS 800 144 444
Pomoc obětem trestné činnosti 257 317 100
Růžová linka pro děti 272 736 263
Senior telefon 800 157 157
Toxikologické informační středisko 224 915 402
Vzkaz domů (dítě na útěku) 800 111 113
Zlatá linka seniorů 800 200 007

 

Poruchové služby 
Dodávka plynu 1239
Dodávka tepla – nonstop dispečink Michle – Malešice 266 753 611
Jižní Město 266 753 840
Krč – Modřany 266 753 755
Holešovice 266 753 113
Severní Město 266 753 850
Veleslavín 266 752 911
Jihozápadní Město 266 752 910
Dodávky vody 840 111 112
Dodávky el. proudu - PRE Distribuce 224 915 151
Kanalizace 840 111 112
Veřejné osvětlení - Eltodo dispečink 244 470 800
Technická správa komunikací 224 231 856

 

MÁTE PROBLÉMY S ODPADEM?

volejte call centrum Pražských služeb tel. 284 091 888

Na uvedeném tel. čísle vyřídíte :

 • dotazy a podněty na svoz odpadu
 • jak si zajistit svoz odpadu
 • oznámení ztráty popelnice
 • vadné a znečištěné nádoby na odpad
 • jak třídit odpad
 • objednávky velkoobjemových kontejnerů
 • otázky kolem dopravního značení
 • odevzdávání odpadů do sběrných dvorů
 • čištění a údržba komunikací
 • vysypávání košů na odpadky
 • stížnosti

Není třeba hledat tel. číslo místně příslušné provozovny ani volat ředitelství.