Klub seniorů Praha - Petrovice

Vážení občané – senioři !

V rámci Mezinárodního roku seniorů se v průběhu dubna za podpory komise bytové a sociální a komise kulturní ustavil Klub seniorů, v jehož tříčlenném vedení jsou: Květa Panošová, Libuše Finkousová a Ing. Josef Tomek.

I když od jeho vzniku neuplynulo mnoho vody, má se čile k světu. Všichni senioři jsou zváni k pravidelnému posezení u kávy a k různým programům vždy ve čtvrtek od 14,00 hodin v místnosti na ÚMČ. Kromě toho každý čtvrtek dopoledne od 10,00 hod je rehabilitační cvičení v sále DOV. Kromě těchto aktivit Klub uspořádal úspěšnou besedu o bezpečnosti ve které je příslušníci Městské policie seznámili s možnými nástrahami jako např. možnost přepadení,odcizení peněz apod. Dále byli upozorněni na nekalé praktiky podvodníků, kteří se za vymýšleným cílem snaží vniknout do bytu a v nestřeženém okamžiku odcizí peníze nebo jiné cennosti. To vše bylo dokladováno konkrétními případy.

Další zajímavou akcí, která se uskutečnila ve čtvrtek 31. května byla zajímavá přednáška známého historika PhDr. Jiřího Bartoně o starší historii Petrovic.