Komise pro polikliniku a zařízení pro seniory RMČ

Předseda komise: PharmDr. Petr Slavíček.

Členové komise: Mgr. Oldřich Kumprecht, JUDr. Olga Hromasová, Mgr. Ondřej Petráň a Ing. Pavel Šafařík.

Komise výchovy, vzdělávání a sportu RMČ

Kompetence komise:

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice v oblasti kvality vzdělávání dětí a mládeže, pořádání kulturně-výchovných akcí a programů městské části Praha-Petrovice.

Zaměřuje se na práci s místními sdruženími zaměřenými do těchto oblastí a vedením předškolních a školních zařízení a informuje Radu městské části Praha-Petrovice o jejich činnosti a potřebách.

Číst dál: Komise výchovy, vzdělávání a sportu RMČ

Komise životního prostředí a povodňová RMČ

Kompetence komise:

Komise je dále iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice pro oblast preventivního předcházení povodním, tvorby povodňových plánů a aktivně spolupracuje v případě povodňových aktivit.

Číst dál: Komise životního prostředí a povodňová RMČ

Komise územního rozvoje, výstavby a dopravních vztahů RMČ

Kompetence komise:

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady Městské části Praha-Petrovice v oblasti územního rozvoje, výstavby a dopravních vztahů.

Číst dál: Komise územního rozvoje, výstavby a dopravních vztahů RMČ

Komise bytová a sociální RMČ

Kompetence komise:

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice v oblasti hospodaření s bytovým fondem městské části, kde zejména posuzuje zařazení žádostí do evidence žadatelů o nájem obecního bytu, či jiné formy sociálního bydlení.

Číst dál: Komise bytová a sociální RMČ

Komise kulturní RMČ

Kompetence komise:

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice v oblasti kultury a kulturních akcí pořádaných městskou části Praha-Petrovice.

Číst dál: Komise kulturní RMČ