Komise kulturní RMČ

Kompetence komise:

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice v oblasti kultury a kulturních akcí pořádaných městskou části Praha-Petrovice.

Členové komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Otto Semecký, CSc.

Zástupce předsedy : Iveta Hergottová

Členové: Hana Ferencová, ak. malíř Václav Kříž, Jana Kutičková, Ing. Miroslav Nedoma, Ilona Němcová, Bc. Jiří Stárek, Mgr. Petr Zeman