Komise pro polikliniku a zařízení pro seniory RMČ

Předseda komise: PharmDr. Petr Slavíček.

Členové komise: Mgr. Oldřich Kumprecht, JUDr. Olga Hromasová, Mgr. Ondřej Petráň a Ing. Pavel Šafařík.