Komise územního rozvoje, výstavby a dopravních vztahů RMČ

Kompetence komise:

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady Městské části Praha-Petrovice v oblasti územního rozvoje, výstavby a dopravních vztahů.

Členové komise:

Předsedkyně komise: Markéta Čižinská.

Členové komise: Sebastián Čarek, JUDr. Olga Hromasová, Ing. František Kříž, Ing. Pavel Meloun, Milan Němec, Vladimír Kubišta a Roman Staněk.