Komise výchovy, vzdělávání a sportu RMČ

Kompetence komise:

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice v oblasti kvality vzdělávání dětí a mládeže, pořádání kulturně-výchovných akcí a programů městské části Praha-Petrovice.

Zaměřuje se na práci s místními sdruženími zaměřenými do těchto oblastí a vedením předškolních a školních zařízení a informuje Radu městské části Praha-Petrovice o jejich činnosti a potřebách.

Členové komise:

Předseda komise: Mgr. Veronika Balíčková

Členové komise: Jana Beránková, Mgr. David Havelka, Dagmar Kozelková, PhDr. Marek Moravec, Ph.D., Renata Šedinová, Jitka Zelenková a Mgr. Petr Zeman.