Mimoškolní činnost

Dům dětí a mládeže - Dům UM

Pracoviště Hostivař - Petrovice

Golfová 10/910, Praha 10 - Hostivař, 102 00
Tel.:/fax: 274862574
Hostivar@dumum.cz
www.dumum.cz