Místní agenda 21

Studie dopravy v klidu v MČ Praha-Petrovice

Vážení petrovičtí,

dne 12. 4. 2017 proběhla veřejná prezentace „Studie dopravy v klidu v MČ Praha-Petrovice“, jejíž realizací dojde ke zvýšení počtu parkovacích míst v lokalitách, kde je v současné době jejich nedostatečná kapacita. Podklady k navrženým dopravním opatřením jsou v tištěné podobě připraveny k nahlédnutí v Infocentru a Místní knihovně MČ Praha-Petrovice od 13. 4. do 4. 5. 2017 v návštěvních hodinách. Pokud byste měli k navrženým dopravním opatřením připomínky nebo náměty, jsou zde pro Vás rovněž připraveny formuláře, na které je můžete zaznamenat. Tyto formuláře je možné odevzdat v Infocentru a Místní knihovně MČ Praha-Petrovice v návštěvních hodinách nebo je zaslat poštou nejpozději do 4. 5. 2017.

pdfFormulář ke stažení

Omezení provozu - aktuální sdělení

Podle sdělení zástupce zhotovitele Vám oznamujeme změny v termínech oprav zastávkového zálivu zastávky MHD „Sídliště Petrovice“ (ul. Archimédova) a zastávky MHD „ Nové Petrovice“ (ul. Milánská).

zastávka „Sídliště Petrovice“

19. 4. 2017 - dokončení - Archimédova západ I. etapa – směr Jakobiho

20. 4. 2017 - 28. 4. 2017 - Archimédova západ II. etapa – stávající provizorní zastávka

02. 5. 2017 - 24. 5. 2017 - Archimédova východ I. etapa – směr Poliklinika Petrovice

25. 5. 2017 - 04. 6. 2017 - Archimédova východ II. etapa – stávající provizorní zastávka

zastávka „Nové Petrovice“

28. 04. 2017 – dokončení – Milánská sever – směr Livornská

02. 05. 2017 – 24. 5. 2017 – Milánská jih – směr Poliklinika Petrovice

Bližší informace je možné získat na Odboru dopravy ÚMČ Praha 15 – tel. 281 003 668.

pdfSituace - ul. Archimédova

pdfSituace - ul. Milánská

Dětské fórum „Strategie"

Dne 27.04.2011 se v zasedacím sále v přízemí Domu občanské vybavenosti, Edisonova 429, Praha 10 - Petrovice, konalo dětské fórum „Strategie“, kterého se  v doprovodu pana ředitele Mgr. Petra Zemana zúčastnili žáci ZŠ Praha-Petrovice.

Číst dál: Dětské fórum „Strategie"

Realizace Místní agendy 21 v Petrovicích

MČ byla zařazena do kategorie Z v květnu 2010. V roce 2011 by měla MČ, s pomocí projektu „MA21 - Nová komunikační platforma pro MČ Praha - Petrovice" postoupit do kategorie D.

Aktivity Místní Agendy 21 pro veřejnost v roce 2011:

  • Diskusní fórum ke Strategickému plánu rozvoje MČ
  • Dětské fórum „Strategie"
  • Anketa ke Strategickému plánu rozvoje MČ
  • Kampaň Den Země
  • Kampaň Den zdraví

Číst dál: Realizace Místní agendy 21 v Petrovicích