Místní agenda 21

Dětské fórum „Strategie"

Dne 27.04.2011 se v zasedacím sále v přízemí Domu občanské vybavenosti, Edisonova 429, Praha 10 - Petrovice, konalo dětské fórum „Strategie“, kterého se  v doprovodu pana ředitele Mgr. Petra Zemana zúčastnili žáci ZŠ Praha-Petrovice.

Číst dál: Dětské fórum „Strategie"

Základní informace o Místní Agendě 21

Místní Agenda 21 je program, který vychází z Agendy 21, dokumentu OSN, který byl přijat na konferenci o životním  prostředí v Rio de Janiero roku 1992 (na tzv. „Summitu Země"). Je programem pro 21. století, ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Na Summitu bylo konstatováno, že „...velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních aktivit; účast a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem, určujícím úspěšnost realizace jejich cílů..."

Číst dál: Základní informace o Místní Agendě 21

Realizace Místní agendy 21 v Petrovicích

MČ byla zařazena do kategorie Z v květnu 2010. V roce 2011 by měla MČ, s pomocí projektu „MA21 - Nová komunikační platforma pro MČ Praha - Petrovice" postoupit do kategorie D.

Aktivity Místní Agendy 21 pro veřejnost v roce 2011:

  • Diskusní fórum ke Strategickému plánu rozvoje MČ
  • Dětské fórum „Strategie"
  • Anketa ke Strategickému plánu rozvoje MČ
  • Kampaň Den Země
  • Kampaň Den zdraví

Číst dál: Realizace Místní agendy 21 v Petrovicích