Omezení provozu - aktuální sdělení

Podle sdělení zástupce zhotovitele Vám oznamujeme změny v termínech oprav zastávkového zálivu zastávky MHD „Sídliště Petrovice“ (ul. Archimédova) a zastávky MHD „ Nové Petrovice“ (ul. Milánská).

zastávka „Sídliště Petrovice“

19. 4. 2017 - dokončení - Archimédova západ I. etapa – směr Jakobiho

20. 4. 2017 - 28. 4. 2017 - Archimédova západ II. etapa – stávající provizorní zastávka

02. 5. 2017 - 24. 5. 2017 - Archimédova východ I. etapa – směr Poliklinika Petrovice

25. 5. 2017 - 04. 6. 2017 - Archimédova východ II. etapa – stávající provizorní zastávka

zastávka „Nové Petrovice“

28. 04. 2017 – dokončení – Milánská sever – směr Livornská

02. 05. 2017 – 24. 5. 2017 – Milánská jih – směr Poliklinika Petrovice

Bližší informace je možné získat na Odboru dopravy ÚMČ Praha 15 – tel. 281 003 668.

pdfSituace - ul. Archimédova

pdfSituace - ul. Milánská