Studie dopravy v klidu v MČ Praha-Petrovice

Vážení petrovičtí,

dne 12. 4. 2017 proběhla veřejná prezentace „Studie dopravy v klidu v MČ Praha-Petrovice“, jejíž realizací dojde ke zvýšení počtu parkovacích míst v lokalitách, kde je v současné době jejich nedostatečná kapacita. Podklady k navrženým dopravním opatřením jsou v tištěné podobě připraveny k nahlédnutí v Infocentru a Místní knihovně MČ Praha-Petrovice od 13. 4. do 4. 5. 2017 v návštěvních hodinách. Pokud byste měli k navrženým dopravním opatřením připomínky nebo náměty, jsou zde pro Vás rovněž připraveny formuláře, na které je můžete zaznamenat. Tyto formuláře je možné odevzdat v Infocentru a Místní knihovně MČ Praha-Petrovice v návštěvních hodinách nebo je zaslat poštou nejpozději do 4. 5. 2017.

pdfFormulář ke stažení