Členové Rady městské části Praha-Petrovice

JUDr. Olga Hromasová starostka zastupování a reprezentace MČ navenek (včetně Petrovického zpravodaje, webových stránek a Infokanálu MČ), oblast školství a sportu, správa majetku MČ a veřejná správa
JUDr. André Němec

uvolněný zástupce starostky

veřejné soutěže, oblast životního prostředí (včetně péče o veřejná prostranství a pohřebnictví), oblast sociální a bytová a kronika MČ
MVDr. Roman Hanke člen rady MČ oblast zdravotnictví a grantů MČ
Ing. Pavel Šafařík člen rady MČ oblast územního rozvoje, výstavby a dopravy
Iveta Hergottová členka rady MČ oblast financí (včetně rozpočtu MČ) a kultury