Výbory

Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice zřizuje Finanční a Kontrolní výbor dle § 100 odst. 2

zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění.

Finanční

Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice zřizuje finanční výbor jako svůj poradní orgán, který pověřuje činností.

Náplň výboru:

  1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části,
  2. provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených městskou částí, nebo které byly na městsko část převedeny,
  3. provádí kontrolu využití dotací poskytnutých městskou částí z jiných prostředků jiným organizacím a za tímto účelem je výbor oprávněn požadovat příslušné podklady a organizace jsou povinny poskytnout výboru požadovanou součinnost,
  4. plní další úkoly ve finanční oblasti, kterými jej pověří zastupitelstvo,
  5. výbor sestavuje roční plán kontrol a minimálně ročně informuje ZMČ o své činnosti.

Složení výboru

Iveta Hergottová (TOP 09) předsedkyně
Jerguš Brozák (ČSSD) člen
Dušan Novák (Ano 2011) člen
RNDr. Jiří Koudelka (ODS) člen
Ing. Jan Křeček (ODS) člen
Ing. Daniela Volejníková (Sdružení občanů Petrovic) členka
Ing. Pavel Šafařík (Sdružení občanů Petrovic) člen

Kontrolní

Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice zřizuje kontrolní výbor, jako svůj poradní orgán, který pověřuje činností.

Náplň výboru:

  1. kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části,
  2. provádí následnou kontrolu účelového využití darů a grantů fyzických osobám, organizacím a sdružením, které městská část poskytnula,
  3. plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo městské části,
  4. výbor sestavuje roční plán kontrol a minimálně ročně informuje ZMČ o své činnosti.

 

Složení výboru

Ing. Jaroslav Endršt (Ano 2011) předseda
Mgr. David Havelka (TOP 09) člen
Jindřich Oktábec (ČSSD) člen
František Šika (KDU ČSL a nezávislí) člen
David Vojáček (ODS) člen