Telefonní seznam Úřadu MČ

Starostka

JUDr. Olga Hromasová 267 900 935

Zástupce starostky

JUDr. André Němec 274 860 731 267 900 931

Odbor kanceláře starostky

Ing. Radka Vaculíková podatelna 274 860 731 267 900 933
Jana Kosinová sekretariát, vedoucí odboru 274 860 731 267 900 935

Odbor občanskosprávní

Ing. Miloslav Černý oddělení evidence obyvatel, ověřování, místní poplatky 274 860 731 267 900 942
JUDr. Ladislav Bakeš oddělení veřejného pořádku 274 860 731 267 900 944
Mgr. Romana Hrabáková oddělení evidence obyvatel    
       

Odbor finančně-majetkový

Ing. Vlasta Kottová oddělení hlavní činnosti 274 860 731 267 900 930
Bc. Martin Kott oddělení hospodářské činnosti 274 860 731 267 900 945
Ing. Aleš Sobotka oddělení správy majetku 274 860 731 267 900 938
Ilona Vesecká oddělení správy majetku 274 860 731 267 900 941
Angelina Kunrtová správa polikliniky 602 208 498  

Informační centrum služeb veřejné správy a místní knihovna

PhDr. Eva Šuhájková ověřování, CzechPoint, knihovna 274 860 731 267 900 946