Harmonogram přistavování kontejnerů

Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad, bioodpad a mobilní svoz nebezpečného odpadu červenec – prosinec 2017.

Na předem určené stanoviště bude kontejner přistaven vždy na vymezený časový úsek, ve kterém bude přítomen pracovník svozové firmy pověřený organizací ukládání odpadu a zároveň i dohledem nad tím, aby do kontejneru nebyly vhazovány nežádoucí odpady.

docxHarmonogram