Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Pol.č.Obsah informaceVěcně příslušná informace
1 Název Městská část Praha-Petrovice
2 Důvod a způsob založení Více v článku O městské části
3 Organizační struktura Více v článku Struktura Úřadu
4 Kontaktní spojení

Poštovní adresa a adresa úřadovny:

Úřad městské části Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10

Úřední hodiny:

PO: 08:00 - 11:30, 12:30 - 18:00
ÚT: 08:00 - 11:30, 12:30 - 16:00
ST: 08:00 - 11:30, 12:30 - 18:00
ČT: 08:00 - 11:30, 12:30 - 16:00
PÁ: 08:00 - 11:30

Telefon: 274 860 731
Fax: 274 863 347
Email: info@prahapetrovice.cz
Web: www.prahapetrovice.cz

Kontakt na jednotlivé odbory

Elektr. adresa podatelny: podatelna@prahapetrovice.cz

5     Bankovní spojení (čísla účtů, na které můžete poukázat případné platby) Z činnosti rozpočtové (především místní poplatky, zábory, nájmy z hrobů, knihovní poplatky): 19-2000717369/0800
Pronájem obecních bytů: 292109349/0800
Pronájem nebytových prostor: 29022-2000717369/0800
Ostatní hospodářské činnosti (krátkodobé pronájmy, inzerce): 9021-2000717369/0800
Základní běžný účet MČ Praha - Petrovice (dary, vratky příspěvků, grantů apod.): 2000717369/0800
6 Identifikační číslo organizace (IČ) 00231363
7 Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ00231363 (od 1.1.2005)


8


Rozpočty
Rok 2017

pdfSchválený rozpočet

Rok 2016

pdfSchválený rozpočet
pdfZávěrečný účet

Rok 2015
pdfSchválený rozpočet
pdfZávěrečný účet
Rok 2014
pdfSchválený rozpočet
pdfZávěrečný účet
Rok 2013
pdfSchválený rozpočet
pdfZávěrečný účet
Rok 2012
pdfSchválený rozpočet
pdfZávěrečný účet
Rok 2011
pdfSchválený rozpočet
pdfZávěrečný účet
Rok 2010
xlsSchválený rozpočet
pdfZávěrečný účet
Rok 2009
pdfSchválený rozpočet
pdfZávěrečný účet
Rok 2008
pdfSchválený rozpočet
docZávěrečný účet
Rok 2007
xlsSchválený rozpočet
pdfZávěrečný účet
Rok 2006
docSchválený rozpočet
docZávěrečný účet
Rok 2005
xlsSchválený rozpočet
docZávěrečný účet
Rok 2004
docSchválený rozpočet
docZávěrečný účet
Další dokumenty, které lze poskytnout pdfStrategický plán rozvoje MČ
9 Žádosti o informace

Žádosti podávejte na adresu: podatelna@prahapetrovice.cz
Případně vyplňte podrobnější žádost, kterou si můžete stáhnout.

10 Příjem žádostí a dalších podání Více informací v čĺanku Potřebuji vyřídit
11 Opravné prostředky 1. Odvolání se podává prostřednictvím podatelny k odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
2. Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
3. Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena rovněž správním řádem. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí.
12 Formuláře Ostatní formuláře související s řešením životních situací jsou umístěny u jednotlivých odborů: Ostatní formuláře
13 Popisy postupů (návody pro řešení životních situací). Popisy postupů publikuje Portál veřejné správy.
Více informací v článku Potřebuji vyřídit
14 Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů je uveden na konci každého textu popisujícího životní situaci.

Znění zákona 106/1999 Sb.

15 Sazebník úhrad za poskytování informací. Sazebník ke stažení
16 Licenční smlouvy Více v článku O úřadu
17 Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
18 Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. Více na stránkách Seznamu datových schránek