Dopravní omezení – komunikace Přátelství

Oprava komunikace Přátelství od okružní křižovatky K Netlukám k obchodním areálům v Říčanech začne 7.3.2017 a potrvá do 20.12.2017 v závislosti na klimatických podmínkách.

Po celou dobu rekonstrukce bude vyloučena tranzitní nákladní doprava nad 12t, a to v obou směrech.

Práce budou probíhat ve čtyřech etapách ve směru od Říčan k Praze (viz. přehledná situace 1. – 4. etapa). Opravovat se bude po polovinách, k úplné uzavírce v žádné z etap nedojde.

Dojde ke změnám tras linek PID směr Praha a s tím spojeným umístěním náhradních zastávek.

pdfPřehledná situace

pdfSituace

Videoarchiv

videoarchiv

Digitální archiv

 

digitální archiv

Virtuální prohlídka

 

Virtální prohlídka

Odběr SMS

sms