Veřejné zakázky

VZMR "Kompostéry pro městskou část Praha - Petrovice"

Předmětem zakázky je dodání 163 ks kompostérů, a to v následujících počtech a objemech:

- 26 ks – objem 675 l

- 35 ks – objem 800 l

- 38 ks – objem 1 000 l

- 58 ks – objem 1 400 l

- 6 ks – objem 2 000 l

Bližší specifikace předmětu zakázky je stanovena v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 555.700,- Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek končí 30. 08. 2017 v 10:00 hod.

zipZadávací dokumentace ke stažení.2.19 MB

VZMR "Fitness park Rezlerova"

Zadavatel vyzývá k podání nabídky všechny zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží a služeb s názvem „Fitness park Rezlerova“.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí 850 000 Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek končí 24. 8. 2017 v 09:00. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty se pohlíží, jako by nebyla podána.

zipZadávací dokumentace ke stažení.5.51 MB

Profil zadavatele

Profil zadavatele - Městské části Praha-Petrovice

Pokud se nechcete registrovat, přihlašte se jako:

Uživatelské jméno: verejny
Heslo: public