Sběrné dvory v dostupné vzdálenosti

Sběrné dvory v dostupné vzdálenosti naleznete v přiloženém souboru.

pdfSběrné dvory

První kolektivní systém zpětného odběru pneumatik Eltma

Nezisková společnost ELT Management Company - Eltma provozuje kolektivní systém zpětného odběru pneumatik. Eltma sdružuje největší výrobce pneumatik a plní zákonné povinnosti povinných osob, které do systému přistoupí, a to transparentním a hospodárným způsobem.

Eltma umožňuje pneuservisům, autoservisům, místům prodeje pneumatik - tj. místům zpětného odběru, ale i firmám s vlastním vozovým parkem, bezplatný svoz a likvidaci použitých pneumatik, a to bez ohledu na značku, množství či případný nákup pneumatik. Množství odevzdaných pneumatik musí odpovídat množství obvyklému užívání automobilu. Zpětný odběr je určen pro koncové uživatele – spotřebitele.

Síť Eltma plní požadavky na zpětný odběr, které stanovuje zákon o odpadech v § 38. Na místech zpětného odběru zajišťují povinné osoby zpětný odběr použitých pneumatik od konečných uživatelů:

  • Bez podmínky koupě nových výrobků (pneumatik) nebo služeb
  • Zcela zdarma
  • Bez ohledu na značku, množství a velikost pneumatik

Hlavní město Praha v současné době umožňuje občanům na všech sběrných dvorech odevzdat jakékoliv pneumatiky v jakémkoliv množství, ovšem za úplatu. Ceny stanovuje provozovatel sběrného dvora, v současné době se pohybují od 25 Kč - 100 Kč/ks. Ročně se takto vysbírá cca 275 tun pneumatik.

Málokdo ví, že povinností povinných osob resp. prodejců pneumatik a pneuservisů je zcela zdarma pneumatiky odebírat a to bez ohledu na nakoupené množství, značku a velikost!!! Děkujeme občanům, že odevzdáním použitých pneumatik chrání životní prostředí a čistotu našeho okolí.

Mobilní kancelář Pražské plynárenské

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ

Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení:

- dne 24.09.15 od  8,00 do 11,00 hod.
- dne  4.11.15 od 10,30 do 13,30 hod.
- dne 15.12.15 od 12,00 do 14,30 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti na rohu ulice Morseova a Bellova.

Podrobnosti ke stažení.

Farmářské trhy

Farmářské trhy se konají celoročně každý čtvrtek od 8 do 17 hodin před budovou polikliniky v Ohmově ulici.

 

Číst dál: Farmářské trhy

Odpady, které lze ukládat do VOK a které ne

Vážení občané, 

rádi bychom Vás informovali o tom, které druhy odpadů je možné ukládat do velkoobjemových kontejnerů a které druhy nikoli.

Číst dál: Odpady, které lze ukládat do VOK a které ne