Žádost o poskytnutí informace

SAZEBNÍK  ÚHRAD  ZA  POSKYTOVÁNÍ  INFORMACÍ

Platnost:   

01.09.2017

Zpracoval:

JUDr. André Němec

Vydává:

Rada MČ

Městská část Praha - Petrovice stanoví v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento

sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

Čl. I

Základní ustanovení

 1. Žádost o poskytnutí informace se podává písemně na formalizovaném formuláři, a to buď na podatelnu Úřadu městské části Praha - Petrovice, nebo emailem na adresu http://info@prahapetrovice.cz a nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha – Petrovice, Edisonova 429, 209 00  Praha 10. Formulář tvoří Přílohu č. 1 této směrnice.
 2. Formulář žádosti je k dispozici na recepci Úřadu městské části Praha – Petrovice nebo v elektronické podobě ne webu MČ Praha – Petrovice v záložce „Potřebuji vyřídit“.
 3. Pracovník podatelny předá písemně doručenou žádost příslušnému pracovníkovi úřadu k vyřízení, stejně se postupuje při podání žádostí emailem.
 4. Pracovníci Úřadu městské části Praha-Petrovice jsou ve své působnosti povinni vyřizovat žádosti fyzických i právnických osob (dále jen "žadatel") o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zákon").
 5. Informace bude předána žadateli až po uhrazení výše nákladů.

Čl. II

Náklady spojené s poskytnutím informace

Náklady spojené s poskytnutím informace jsou:

-                     náklady na pořízení kopií,

-                     náklady na opatření technických nosičů dat,

-                     náklady na odeslání informací žadateli,

-                     náklady na poštovní služby budou vyčísleny podle platného sazebníku České pošty, s.p.,

-                     náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Čl. III

Ostatní ustanovení

 1. Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tvoří přílohu č. 2 k této směrnici, která je její nedílnou součástí.
 2. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
 3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti na recepci Úřadu městské části Praha - Petrovice, Edisonova 429, Praha 10, v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet Městské části Praha - Petrovice.

Formuláře, náležitosti, doklady:

Pro písemné podání je určen formulář "Žádost o poskytnutí informace", který je k dispozici v podatelně Úřadu městské části Praha-Petrovice nebo v elektronické podobě ne webu MČ Praha – Petrovice v záložce „Potřebuji vyřídit“.

Žádost lze též formulovat volně s uvedením následujících údajů:

 • identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, rodné číslo, u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, IČO, DIČ)
 • charakteristika požadované informace
 • způsob poskytnutí informace (písemně - k osobnímu vyzvednutí)

Žadatel může podání učinit i prostřednictvím Centrálního elektronického podání na stránkách Magistrátu hlavního města Prahy.

Možnost odvolání:

O odvolání proti rozhodnutí, které se týká informace ve věcech přenesené působnosti, rozhoduje příslušný odbor Magistrátu hl. m. Prahy.

O odvolání proti rozhodnutí, které se týká informace ve věcech samostatné působnosti, rozhoduje Rada MČ Praha-Petrovice.

Právní úprava:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád).

Sazebník:

Úhrada za informace o poskytnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, platný od 1.9.2017

Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím  
   
úkonměrná jednotka
mzdové náklady  
vyhledání do jedné hodiny zdarma
rozsáhlé vyhledáváníprvní hodina100,00
rozsáhlé vyhledáváníza každou načatou hodinu250,00
v případě rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadjících na každého pracovníka
materiál  
kopie strany A4 - černobíláks3,00
oboustranná kopie A4 - černobíláks6,00
kopie strany A4 - barevnáks12,00
oboustranná kopie A4 - barevnáks26,00
kopie strany A3 - černobíláks8,00
oboustranná kopie A3 - černobíláks12,00
kopie strany A3 - barevnáks35,00
oboustranná kopie A3 - barevnáks50,00
výtisk z tiskárny A4 - černobílýks3,00
výtisk z tiskárny oboustranný A4 - černobílýks6,00
výtisk z tiskárny  A4 - barevnýks12,00
výtisk z tiskárny oboustranný A4 - barevnýks26,00
výtisk z tiskárny A3 - černobílýks8,00
výtisk z tiskárny oboustranný A3 - černobílýks12,00
výtisk z tiskárny  A3 - barevnýks35,00
výtisk z tiskárny oboustranný A3 - barevnýks50,00
technický nosič dat - CD-Rks10,00
technický nosič dat - DVDks15,00
flash diskksdle nákup. ceny
skenování jednostranný A4ks2,00
skenování oboustranný A4ks3,00
skenování jednostranný A3ks2,00
skenování oboustranná A3ks4,00
poštovné  
zásilka standartksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 50 gksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 100 gksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 500 gksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 1 kgksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 50 g s dodejkouksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 100 g s dodejkouksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 500 g s dodejkouksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 1 kg s dodejkouksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 2 kg s dodejkouksdle sazebníku ČP
+ Kč za dodejkuksdle sazebníku ČP
+ Kč za dodání do vlastních rukouksdle sazebníku ČP
+ Kč na dobírku s připočtením poukazačnéhoksdle sazebníku ČP
odeslání poštouksdle sazebníku ČP
elektronické odeslánízpráva30,00
balnépaušál ks30,00

 

Vyřizuje: Jana Kosinová
Vedoucí odboru kanceláře starostky
e-mail: info@prahapetrovice.cz