Ceník poplatků spojených s pronájmem hrobového místa

Ceník poplatků spojených s pronájmem hrobového místa pro rok 2017

* 55 Kč za 1m2/1 rok

** 268,54 Kč/1 rok

Druh hrobového místa

Doba nájmu

Nájemné dle výměry *

Služby**

Poplatek celkem

Urnový hrob

10 let

605 Kč

pro 1,1 m2

2685Kč

3290Kč

Jednohrob

10 let (tlecí doba)

1270 Kč

pro 2,31 m2

2685Kč

3955Kč

Dvojhrob

10 let (tlecí doba)

2640 Kč

pro 4,8 m2

2685Kč

5325 Kč

Hrobka

10 let (tlecí doba)

2930 Kč

pro 5,33 m2

2685Kč

5615 Kč

      

Úkon

Poplatek

    

Uložení urny

100 Kč

    

Vyzvednutí urny

100 Kč

    

Uložení rakve

100 Kč

    

 

Vyřizuje: Ing. Radka Vaculíková
Podatelna + recepce
tel. 267 900 933