Žádosti o informace

Číslo jednací Věc Datum přijetí žádosti Vyřizuje Odkaz
Žádost o poskytnutí informace 04.01.2018 Jana Kosinová, vedoucí odboru kanceláře starostky Detail a odpověď