Základní umělecká škola, Praha 10-Hostivař

Adresa:
Trhanovské náměstí 8/129
102 00 Praha 10-Hostivař

Další místa poskytovaného vzdělávání:
ZŠ Dopplerova 351, 109 00, Praha 10-Petrovice
ZŠ Křimická 314, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy
tel.: 271 750 392
fax: 271 752 344
e-mail: info(zav.)zus-hostivar.cz

web: www.zus-hostivar.cz

Ředitel školy: Bc. Jiří Stárek

ZUS H logoO škole:
ZUŠ Hostivař je plně oborová škola, kde se vyučuje v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. ZUŠ zabezpečuje umělecké vzdělávání na území Petrovic, Horních Měcholup, Hostivaře a Zahradního Města. Pedagogický sbor je odborně kvalifikovaný, otevřený novým didaktickým přístupům i uměleckým směrům a věkový průměr učitelů se dlouhodobě pohybuje okolo 40 let. Stálé partnerské kontakty má škola v Polsku, na Slovensku, v Rakousku, ve Spolkové republice Německo a od roku 2011 i v Chorvatsku. Dlouhodobě spolupracuje s MČ Praha-Petrovice, kde spolupořádá hudební festival Petrovické jaro. S kapacitou 1000 žáků je ZUŠ Hostivař největší vzdělávací institucí na obci Praha 15.

budova školy foto škola
foto škola foto škola
foto škola foto škola