ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR

Typ akce: 
Daně a poplatky
Datum: 
02.02.2018 08:00 - 14.04.2018 16:00

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR

Naučíme Vás pracovat v účetní a daňové oblasti. Výuka je zaměřená na využití v praxi. Teorii si procvičíte na příkladech.

KOMU JE KURZ URČEN:

  • Pro všechny, kteří chtějí získat celkový přehled v oblasti účetnictví a naučit se základy daňové problematiky
  • Pro zájemce o rekvalifikaci

CO V KURZU ZÍSKÁTE:

  • Znalosti pro praktický výkon profese účetní nebo profese v dalších ekonomických oborech
  • Naučíte se rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí,
  • Naučíte se účtování od založení účetní jednotky až po účetní uzávěrku
  • Seznámíte se se základy daňového systému
  • Probíranou látku si vyzkoušíte na příkladech z praxe
  • Obdržíte osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR s celostátní platností
  • Absolventům kurzu nabízíme pro dobu 1 roku odborné konzultace e-mailem zdarma

OBSAH KURZU:

1) Modul Základy účetnictví:

  • Legislativa účetnictví, ne/uznatelnost účetních dokladů
  • Rozvaha, výsledovka a podvojnost
  • Účtová třída 2 a 3
  • Zúčtování daní, třída 1 a 0
  • Mzdy, náhrada škody
  • Celkem 30 vyučovacích hodin

2) Modul Účetnictví pro pokročilé:

  • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů
  • Účetní závěrka
  • Přechodné účty
  • Leasing, vzájemný zápočet
  • Zákon o cestovních náhradách
  • Celkem 30 vyučovacích hodin

3) Modul Daně:

  • Daňová soustava v ČR - základní přehled, Zákon o dani silniční 16/1993 Sb.
  • Zákon o dani z příjmů 586/1993 Sb.
  • Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.
  • Celkem 18 vyučovacích hodin

4) Procvičování na příkladech z praxe

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

  • Probíhá formou písemného testu

DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ KURZU:

  • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, které nahrazuje školní vzdělání a je jedním z podkladů při žádosti o vydání živnostenského listu

ROZVRH KURZU - kurz nabízíme v těchto variantách:

  • Dopolední kurz: výuka probíhá ve všední den od 8 do 13 hodin
  • Odpolední kurz: výuka probíhá ve všední den od 14 do 19 hodin
  • Víkendový kurz: výuka probíhá v prátek od 17 do 20 hodin a v sobotu od 8:30 do 15:10 hodin (s pauzou na oběd)
  • Večerní kurz: výuka probíhá v úterý a ve čtvrtek od 17 do 20 hodin

LEKTOŘI:

  • V kurzu vyučuje tým zkušených lektorů: Dagmar Balvínová, Ing. Alena Císařová, Ing. Eva Bartasová, Ing. Jana Mesterová, Ing. Marie Burešová, Ing. Marie Volhejnová, Ing. Miroslava Kroftová, Ing. Tomáš Zahrádka, Irena Hobzová, Miloslava Dvořáková

UČEBNY:

  • Výuka probíhá v příjemných učebnách v centru Prahy (Bělehradská 643/77, Praha 2).
  • Naše učebny jsou snadno dostupné i pro mimopražské posluchače.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ:

  • Studijní oddělení je k dispozici posluchačům kurzů i zájemcům o výuku každý všední den od 8:00 do 19:00 hodin. Zkušený personál Vám rád dopoví na Vaše dotazy a poradí s výběrem kurzu.
  • Tel. čísla: 775 583 697, 222 543 330. E-mailová adresa: info@sluzbyapodnikani.cz

POZNÁMKA:

  • Nezaměstnaní, kteří jsou vedeni na Úřadu práce ČR, mohou tento kurz získat ZDARMA. Nevíte, jak na to? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Bližší informace naleznete zde: http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/kurzy/praha/ucetnictvi-a-dane-pro-praxi-rekvalifikacni-kurz-akreditovany-s3212572