NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH

Typ akce: 
Daně a poplatky
Datum: 
29.05.2018 09:00

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH

Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9-12.30 h.)

Obsah:
Nejdůležitější problémy:
* Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne
* Registrace identifikované osoby – jednotlivé případy
* Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo
* Chyby při stanovení místa plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci
* Vznik povinnosti přiznat daň – poukazy
* Chyby při vystavování daňových dokladů – náležitosti
* Chyby při stanovení základu daně, základ daně ve zvláštních případech
* Oprava základu daně a výše daně – vazba na kontrolní hlášení
* Oprava chyb a omylů
* Sazby daně u oprav a rekonstrukce staveb pro bydlení, stavby pro sociální bydlení – výpočet podlahové plochy, „příslušenství“
* Vymezení stavebního pozemku
* Sazba daně u dodání stavby pro sociální bydlení, právo stavby
* Nájem nemovité věci, volba zdanění, krátkodobý nájem
* Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně v běžném režimu a v režimu přenesení daňové povinnosti
* Uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši u dlouhodobého majetku a u majetku, který není dlouhodobým majetkem
* Řešení problematiky zničení, ztráty, či odcizení majetku, manka
* Chyby při úpravě odpočtu daně
* Režim přenesení daňové povinnosti – základní pravidla, časté chyby – celkový přehled použití režimu přenesení daňové povinnosti
* Institut „dobré víry“
* Ručení příjemce zdanitelného plnění – rizika, nespolehlivý plátce
* Kontrolní hlášení – sankce, promíjení

Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH
Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – JUDr. Svatopluk Galočík
(13.30-17 h.)

Obsah: Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným problémům.
* Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle § 9
* Ustanovení u poskytovaných služeb podle § 9a, 10i
* Právní úprava přepravy zboží
* Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží – úprava daňové povinnosti podle § 16 odst. 4 a 5
* Dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně – úprava (§ 23, 38, 66)
* Úprava dne uskutečnění plnění při vývozu
* Úprava dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb v § 24, 24a
* Úprava odpočtu daně podle § 73 odst. 1 písm. b
* Úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb (§ 102)
* Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti
* Zrušení osvobození při vývozu a při dodání ve svobodných pásmech
* Rozšíření tuzemského reverse charge
* Diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře

Cena: 2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení, oběd

Bližší info: https://www.studiow.cz/#!/courseDetail/04002000001FD

Místo konání: Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2

Adresa: 
Karlovo nám. 319/3
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 26.2452" N, 14° 25' 6.7188" E
CZ