Typ akce: 
Daně a poplatky
Datum: 
03.09.2018 15:00 - 10.09.2018 20:00

Kurz je zaměřen na problematiku aplikace daně z přidané hodnoty v tuzemsku, ve vztahu k Evropské unii a třetím zemím. Zahrnuje vymezení základních pravidel, práv a povinností plátců této daně s důrazem na vybraná specifika v jejím uplatňování. Specifické případy budou prezentovány formou praktických příkladů. Kurz rovněž obsahuje aspekty správy této daně. Účastníci kurzu budou seznámeni s problematikou kontrolního hlášení. V rámci kurzu budou také objasněny základní vazby českého zákona o DPH na Směrnici ES o společném systému DPH.

Místo konání: EkF, budova A, Sokolská tř. 33, Ostrava 1

Cena: 1868 Kč + 21% DPH

Bližší info: https://www.ekf.vsb.cz/kk/cs/kurzy/kurz-23-dph/

Adresa: 
Sokolská tř. 33
Ostrava
Česká republika
49° 50' 22.2108" N, 18° 17' 29.3316" E
CZ