Všesokolský slet 2018

Typ akce: 
Svátek / výročí / oslava
Datum: 
01.07.2018 10:00 - 06.07.2018 20:00

Všesokolský slet 2018

Kdy 1. červenec 2018 - 6. červenec 2018 100. výročí vzniku ČSR

 
V roce 2018 připravuje Česká obec sokolská, v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, XVI. všesokolský slet. Slet se stejně jako v roce 2012 uskuteční v pražském Edenu.
Kromě sokolských účastníků z domova i ze zahraničí se sletu zúčastní řada domácích i zahraničních hostů z USA, Švýcarska, Rakouska, Kanady, Brazílie či Austrálie.

Vrcholem programu budou představení, která se uskuteční večer 5. července a odpoledne 6. července. Sestava skladeb bude v obou dnech trochu odlišná, ale většina z nich bude k vidění dvakrát. Slet nabídne dva různě sestavené programy s celkem 13 hromadnými tělocvičnými skladbami, kterých se zúčastní zhruba 15 000 cvičenců, což je o několik tisíc víc než na předchozím sletu před šesti lety.

Slet začne 1. července sokolským průvodem historickým centrem Prahy.  Centrum města tak zaplaví pestrá směsice účastníků Sletu ve sletových úborech i v sokolských krojích, s prapory a vlajkami, doprovázet je bude po trase nejméně 10 dechovek. Start bude na Václavském náměstí, odkud průvod v 10:00 vyrazí ulicí 28. října přes Národní třídu, Smetanovo nábřeží na náměstí Jana Palacha. Na schodech Rudolfina průvod pozdraví představitelé České obce sokolské, Prahy a vládních institucí. Průvod pak Širokou a Pařížskou ulicí dorazí na Staroměstské náměstí, kde bude na pódiu připraven moderovaný program.V Chrámu svatého Víta u této příležitosti uskuteční bohoslužba.

Na Malostranském a Staroměstském náměstí, před obchodním domem v Edenu a v Tyršově domě budou celkem čtyři pódia, na kterých se každý den budou konat krátká vystoupení, a to nejen sokolská. Těšit se můžete na výstavy, loutková a divadelní představení.

Poprvé od roku 1883 se na prknech Národního divadla představí sokolští ochotníci. Soubor je tvořen z několika tělocvičných jednot. Na úterý 2. července je v pražské O2 Aréně připravena přehlídka výkonnostní části sportovních sokolských aktivit s názvem Sokol Gala. Divákům zde předvede své dovednosti na 500 vystupujících – zástupců více než 20 tradičních i méně tradičních sportů zastoupených v České obci sokolské – a také zahraniční hosté z Kanady, Dánska a Slovinska. Diváci se mohou těšit na pořad komponovaný ze sportovních a tanečních vystoupení, doprovázený unikátními archivními záběry slavných sokolských sportovců a mluveným slovem komentátorů. Z hromadných tělocvičných skladeb se v Sokol Gala bude ukázkou prezentovat skladba Cirkus. Program orámuje jednak spolupráce se známým divadelním souborem La Putyka a motiv stoletého výročí vzniku československého státu. Tomu bude věnováno i úvodní vystoupení La Putyky. Sokol Gala 2018 bude mít i jednu velkou premiéru: převážnou část vystoupení bude živě doprovázet stohlavý orchestr pod vedením Joela Hány.

Sokol
Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku v době politické uvolnění šedesátých let 19. století z iniciativy dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Tělocvičná jednota pražská (později Sokol Pražský) byla založena za účasti předních českých vlastenců 16. února 1862.

První sokolský prapor namaloval Josef Mánes a při jeho rozvinutí 1. června 1862 se stala matkou praporu Karolina Světlá. Vlastenecké zaměření Sokola se projevovalo od začátku a jeho vystupování - výlety v krojích, účast na národních slavnostech, veřejná cvičení aj. - povzbuzovalo národní sebevědomí.

V rámci Všesokolského sletu 2018 se můžete těšit na 11 hromadných skladeb, průvod Prahou, vystoupení sokolských ochotníků a zajímavé výstavy.

Skladby:
1. MÉĎOVÉ skladba pro rodiče a děti je obrazem harmonické pohybové a citové výchovy v sokolské rodině. Při ní se nejlépe děti učí rozvíjet základní pohybové vlastnosti, zvládnout přiměřené pohybové dovednosti, odstraňuje bázeň, zlepšuje kázeň, utužuje vzájemný citový vztah a radost ze společné činnosti.
2. NOTY skladba pro předškolní děti , které představují noty, gumy jsou jako notová osnova a cvičitelé houslový klíč. Děti na gumě skáčou, natahují ji a hrají si s ní.
3. V PEŘINĚ skladba pro mladší žákyně svůj název získala podle stejnojmenného muzikálu, který tvoří její hudební doprovod. Dívky si tak mohou zacvičit na písničky, jejichž interprety jsou například Lucie Bílá, Jiří Mádl nebo skupina Kabát. Pro umocnění vizuálního efektu na velké ploše bylo vystoupení koncipováno jako dvojskladba: Část děvčat cvičí v choreografii čtyř celků s nízkými molitanovými kladinkami žluto-oranžové barvy a mezi nimi budou vytvářet jakousi mřížku celky dívek s bílými stuhami. Cvičení obou skupin se vzájemně doplňuje.
4. DĚTI, TO JE VĚC skladba pro mladší žákyně, mladší žáky s náčiním, kdy děti využívají míče a skládací žíněnky. Z textů Zdeňka Svěráka vychází pohybový obsah cvičení. Děti si hravou formou osvojí základní gymnastické, atletické a taneční dovednosti.
5. CIRKUS skladba pro starší žactvo. Záměrem choreografie je, aby si mladí lidé zatančili, bavili se a společně vytvořili na ploše zajímavé obrazce. Nechybí prvky gymnastiky, aerobiku, zvedačky, žonglování. Diváky určitě upoutá cvičení chlapců, kteří zde předvedou mimo jiné stojky na hlavě, přemety stranou, kotouly letmo a společně s děvčaty spoustu tanečních vazeb. Děvčata se představí v prvcích sportovní i moderní gymnastiky, aerobiku. Cvičení s kamarády jim v tomto věku jistě udělá radost.
6. SILUETY skladba pro dorostenky a mladší ženy se inspiruje novým moderním tanečním směrem Hoop dance, a to tancem s obručí. Obruč je skládací, nabízí tak možnost cvičení se složenou i rozloženou obručí a tím usnadňuje její převážení a skladování.
7. CESTA skladba pro ženy na střihovou country hudbu je rozdělena do tří částí. V první části jsou volné variace na country tance, ve druhé části je cvičení s šátkem a ve třetí části se využívá šátek s kuličkou, kde se uplatní kuželová technika. Úborem jsou černé kalhoty a červené nebo modré tričko, bílá sportovní obuv. Náčiním je trojcípý šátek s dřevěnou kuličkou.
8. ŽENOBRANÍ skladba pro ženy je taneční choreografií pro všechny ženy, kterým tanec přináší radost. Je postavená na písních Čechomoru a Fleretu a na tanečních krocích dvanáctiosminového taktu. Proč právě „Ženobraní“? Nehledejme v tom nic hanlivého, ale naopak něco velkého, dobrého a oslavujícího. Tak jako je pro vinaře vinobraní svátkem úrody a sklizně, kdy z velkého množství hroznů vzniká ušlechtilé víno, je pro ženy tato sletová skladba oslavou společného tance, kterým přináší radost nejen sobě, ale všem lidem vnímajícím spojení tanečního pohybu s hudbou.
9. BORCI skladba pro muže se snoubí tradice naší tělesné kultury s národními motivy a s naší současností. Pecháčkova skladba „Přísaha republice“ z X. všesokolského sletu je průvodním nenásilným motivem skladby. Společným prožitkem založeným na kontinuitě pohybu a hudby chceme v dnešní překotné době spojit v dobré partě muže a dorostence.
10. PRINCEZNA REPUBLIKA skladba pro seniorky a seniory. Na hudbu a písně Karla Hašlera v úpravě Ivana Zelinky cvičenci důstojně vzdají poctu naší republice. Tradiční oblečení „věrné gardy“ podpoří tradici Sokola a význam výročí 100 let vzniku republiky.
11. SPOLU společná česko-slovenská skladba pro ženy a muže. Základní celek je 12 cvičenců v tzv. malém čtverci (6x 6 značek). 4 základní čtverce vytvářejí velký čtverec – 48 cvičenců. Skladba je připravena pro 576 cvičenců. Uvítáme koedukované dvojice , ale je možno se hlásit i samostatně – muž, žena.

Adresa: 
EDEN
101 00 Praha 10
Česká republika
50° 3' 49.7916" N, 14° 27' 43.6536" E
CZ