Československý poúnorový exil

Typ akce: 
Beseda / seminář
Datum: 
17.09.2018 18:00

Exil po únoru 1948 a osudy Čechů a Slováků v zahraničí, kteří usilovali o návrat svobody a demokracie do vlasti, v níž uchvátili moc komunisté, jsou nedílnou součástí našich moderních dějin. Přesto tato problematika stojí na okraji badatelského zájmu a široká veřejnost o ní má pouze kusé informace.
Přednášející na základě vlastního několikaletého výzkumu v domácích i zahraničních archivech představí významné exilové organizace, osobnosti, tiskoviny a zasadí náš exil do celoevropského rámce a komplikovaného mezinárodního vývoje na přelomu čtyřicátých až padesátých let 20. století.

Přednáší PhDr. Martin Nekola, Ph.D.

Adresa: 
Mariánské nám. 1
110 00 Praha 1
Česká republika
50° 5' 14.5788" N, 14° 25' 2.5968" E
CZ