Typ akce: 
Daně a poplatky
Datum: 
11.09.2018 08:30

Seminář je určen pro:

zadavatele a dodavatele veřejných zakázek - začátečníky.
Cíl semináře:

na tomto školení se seznámíte s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku. Poradíme Vám, jak postupovat v jednotlivých zadávacích řízeních a na co si dát pozor. Seznámíte se se změnami zákona č. 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných zakázek, který byl novelizován k 1. 1. 2018.
Obsah semináře:
* Pojetí právní úpravy veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a prováděcích předpisů.
* Definice zadavatele a jejich druhy. Veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.
* Vymezení veřejné zakázky a jejich druhy. Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce.
* Definice dodavatele a specifika jeho postupu dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Jak se dozví o veřejné zakázce?
* Kvalifikace dodavatele.
* Postup v jednotlivých zadávacích řízení krok za krokem a detailní popis jednotlivých fází a vysvětlení, jak činit úkony v zadávacím řízení.
* Přezkumné řízení, námitky k zadavateli, návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
* Změny v oblasti veřejných zakázek (používání datových schránek, prokazování kvalifikace, vztah dodavatele a subdodavatele).
* Náležitosti nabídky dodavatele.
* Aktuální rozhodovací praxe.
* Přezkumné řízení.

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Objednávky a bližší informace zde: http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/kurzy/praha/verejne-zakazky-pro-zacatecniky-s3279681

Adresa: 
Praha
Česká republika
50° 4' 31.9368" N, 14° 26' 16.08" E
CZ