Soutěže k 100. výročí vzniku ČSR

Poslední květnový den se v Domě občanské vybavenosti uskutečnilo slavnostní ocenění vítězů dvou soutěží, které k 100. výročí vzniku Československa vyhlásila Městská část Praha - Petrovice pro žáky petrovických škol a gymnázií. Fotografické soutěže na téma "Místo, kde vrůstám kořeny, aneb Petrovice očima dětí" a literární soutěže s mottem "Co mi říká pojem vlastenectví" se tak účastnily děti jak ze ZŠ Dopplerova, tak i z Dino Schools a Gymnázia Altis. Úspěšně se zapojili i dva žáci z jiných škol, kteří však mají trvalé bydliště v Petrovicích. Vítězům osobně gratulovaly starostka městské části JUDr. Olga Hromasová a předsedkyně Komise výchovy, vzdělávání a sportu RMČ Mgr. Veronika Balíčková.

Fotografická soutěž: Účastnilo se 47 dětí, z toho 13 dětí se zapojilo týmovou prací za celou třídu 2. A Dino Elementary schools, další už soutěžili jako jednotlivci. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích od 6 do 15 let a uděleno bylo celkem 10 cen.

Literární soutěž: Účastnilo se 12 dětí, které soutěžily opět ve 4 kategoriích, tentokráte dělených podle stupně tříd od 3. až do 9. třídy. Uděleno bylo opět celkem 10 cen. Kategorie 9. třídy nebyla obeslána.

Podrobné zadání v přílohách.