Realizace Místní agendy 21 v Petrovicích

MČ byla zařazena do kategorie Z v květnu 2010. V roce 2011 by měla MČ, s pomocí projektu „MA21 - Nová komunikační platforma pro MČ Praha - Petrovice" postoupit do kategorie D.

Aktivity Místní Agendy 21 pro veřejnost v roce 2011:

  • Diskusní fórum ke Strategickému plánu rozvoje MČ
  • Dětské fórum „Strategie"
  • Anketa ke Strategickému plánu rozvoje MČ
  • Kampaň Den Země
  • Kampaň Den zdraví

Městská část získala v rámci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR finanční podporu projektu MA21 - Nová komunikační platforma pro MČ Praha-Petrovice.

Projekt je zaměřen na strategické plánování, environmentální vzdělávání a zavedení principů Místní Agendy 21 (MA21) do praxe místní správy. Nejvýznamnějšími principy MA21, které se projekt snaží zavést do praxe v MČ Praha - Petrovice, jsou dialog místní správy s veřejností, občanským a podnikatelským sektorem, strategické plánování a aktivní zapojování občanů do rozhodování a do dění v obci.

V rámci projektu bude uspořádáno Fórum „Strategie" (diskuse představitelů MČ s žáky 8. a 9. třídy na téma strategické plánování rozvoje MČ), Kulatý stůl na téma „Strategické plánování" (veřejnost bude seznámena s významem pojmu strategické plánování, udržitelný rozvoj a Místní Agenda 21), Kampaň Den Země (realizace zahradní učebny ve spolupráci zahradního architekta a žáků 8. a 9. třídy) a  Kulatý stůl na téma „Výstupy strategického plánu". Budou zpracovány dva rozsáhlé dokumenty - Strategický plán rozvoje MČ a Studie regenerace zeleně.