Dne 27.04.2011 se v zasedacím sále v přízemí Domu občanské vybavenosti, Edisonova 429, Praha 10 - Petrovice, konalo dětské fórum „Strategie“, kterého se  v doprovodu pana ředitele Mgr. Petra Zemana zúčastnili žáci ZŠ Praha-Petrovice.

Žáky přivítala JUDr. Olga Hromasová, starostka MČ Praha–Petrovice. Následovala prezentace na téma strategické plánování a Místní Agenda 21. Tím byl žákům vysvětlen smysl setkání – zamyslet se nad současným stavem a rozvojem obce a přispět svým názorem ke komunitnímu plánování.

Žáci se rozdělili do skupin po čtyřech. Každá skupina obdržela anketu, která zjišťovala jejich spokojenost s možnostmi trávení volného času (dostatek hřišť, dostatečná nabídka kulturních akcí, zelených ploch), službami (zdravotní péče, dostupnost MHD, služby knihovny apod.), školstvím (kvalita výuky na ZŠ, její vybavení, kvalita stravování), životním prostředím (hluk, zelené plochy a jejich upravenost), bezpečností (z hlediska dopravy, z hlediska ohrožení cizími lidmi) či s celkovým dojem že života v MČ Praha – Petrovice.
Nakonec byly ankety společně vyhodnocené a každé téma bylo paní starostkou komentované.

Z diskusního fóra vyplynuly například tyto závěry:
Žáci jsou spokojeni s množstvím hřišť, které mají v MČ k dispozici, hřiště jsou podle jejich názoru převážně udržovaná. Žáci nejsou spokojeni s nabídkou kulturních akcí a přály by si zavést například promítání filmů. S nabídkou volnočasových aktivit jsou, narozdíl od dostupnosti cyklostezek, spokojeni. Co se týče služeb, je vše v pořádku, až na nedostatek obchodů (fastfoodů, obchodů s oblečením). Výuka na ZŠ je podle jejich názoru velmi dobrá, což ale neplatí pro vybavení ZŠ a převážně ani pro školní jídelnu. Z hlediska životního prostředí je podle názoru žáků uspokojující vše, kromě nadměrného hluku. Živá diskuse byla nakonec rozpoutána na téma bezpečnost.

Akce byla aktivitou projektu „MA21 – Nová komunikační platforma pro MČ Praha-Petrovice“, který byl finančně podpořen v rámci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.