Jak se volilo v Petrovicích ve II. kole volby prezidenta ČR.

Jak se volilo v Petrovicích ve II. kole volby prezidenta ČR

V pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna se konalo II. kolo volby prezidenta ČR. V Petrovicích se volilo ve 4 volebních okrscích

a volební účast byla 70,24 % oprávněných voličů.

Celkový přehled výsledků v Praze - Petrovicích:

Okrsek

Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

 
 

44001

1 503

1 027

68,33

1 027

1018

99,12

 

44002

  944

  664

70,34

  662

  657

99,24

 

44003

  939

  679

72,31

  678

  677

99,85

 

44004

1 239

  867

69,98

  867

  866

99,88

 

Celkem

4 625

3 237

70,24

3 234

3 218

99,52

 

Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 1

Počet odevzdaných úředních obálek                                           1 027

Počet platných hlasů ve volebním okrsku                                   1 018

č. kand.

Jméno a příjmení kandidáta

počet hlasů

7.

Miloš Zeman

354

9.

Jiří Drahoš

664

Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 2

Počet odevzdaných úředních obálek                                           662

Počet platných hlasů ve volebním okrsku                                   657

č. kand.

Jméno a příjmení kandidáta

počet hlasů

7.

Miloš Zeman

265

9.

Jiří Drahoš

392

Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 3

Počet odevzdaných úředních obálek                                        678

Počet platných hlasů ve volebním okrsku                                677

č. kand.

Jméno a příjmení kandidáta

počet hlasů

7.

Miloš Zeman

209

9.

Jiří Drahoš

468

Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 4

Počet odevzdaných úředních obálek                                        867

Počet platných hlasů ve volebním okrsku                                866

č. kand.

Jméno a příjmení kandidáta

počet hlasů

7.

Miloš Zeman

242

9.

Jiří Drahoš

624