VZMZ údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v k.ú. Petrovice

Vážená paní, vážený pane,

Městská části Praha - Petrovice si Vás touto cestou dovoluje oslovit s poptávkou služeb spočívajících v údržbě veřejné zeleně a úklidu veřejných prostranství.

Poptávka je realizována formou zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, podmínky pro zpracováni nabídky lze stáhnout prostřednictvím odkazu uvedeného níže.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 890 000 Kč bez DPH, přičemž tato cena je zadavatelem stanovena jako maximální, tj. nepřekročitelná. Lhůta k podání nabídek je stanovena do 29. března 2018 do 8:30 hod.

Odkaz ke stažení podmínek pro zpracování nabídky: https://drive.google.com/open?id=1HYPxt3uRgyEi24RkrNC3627-dV8HlTiK