Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Poliklinika Petrovice – Úprava vstupních prostor“

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Poliklinika Petrovice – Úprava vstupních prostor“

Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu /VZMR/ na stavební práce pod názvem „Poliklinika Petrovice – Úprava vstupních prostor“ za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci (odkaz ke stažení viz níže).

Předmětem plnění zadávané VZMR je provedení stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb spojených úpravou interiéru stávajícího objektu Polikliniky Petrovice, k.ú. Praha-Petrovice, Ohmova 271, Praha-Petrovice.

Předpokládaná hodnota zadávané VZMR činí 1 800 000 Kč bez DPH.

Nabídku je nezbytné podat zadavateli nejpozději do 27. 6. 2018 do 8:30 hod.

https://drive.google.com/open?id=1QQrMIHO_EhwnYKBuo5NmpRSzHYMuaMiM