Oznámení k volebním obvodům v MČ Praha-Petrovice

Oznámení k volebním obvodům v MČ Praha-Petrovice

Starostka Městské části Praha-Petrovice v souladu s ust. § 27 odst. 3 č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění,

oznamuje:

  1. Městská část Praha-Petrovice tvoří jeden volební obvod.
  2. Počet členů Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice, kteří mají být voleni na volební období 2018 - 2022, je 15 členů.
  3. Minimální počet podpisů voličů podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta je 182 podpisů.
  4. Minimální počet podpisů voličů podporujících kandidaturu sdružení nezávislých kandidátů je 424 podpisů.

 

JUDr. Olga Hromasová, starostka v.r.

Za správnost: Ing. Radka Vaculíková, podatelna ÚMČ Praha-Petrovice