Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Domov pro seniory - zpracování realizačního projektu“

Vážená paní, vážený pane,

Městská část Praha - Petrovice poptává formou veřejné zakázky malého rozsahu služby spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavebního záměru Domov pro seniory.

Hodnota VZMR byla stanovena na částku 1 500 000 Kč bez DPH, lhůta pro podání nabídek končí 2. 8. 2018 v 8:30 hod.

Podklady obdržíte na žádost v sídle zadavatele.

Děkujeme, budeme se těšit na Vaši účast v zadávacím řízení.