Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí.

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

V souladu s ustanovením § 15 písm. d) a § 70 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění,

stanovuji

pro volby do Zastupitelstva městské části Praha-Petrovice, do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 05. a 06. října 2018, minimální počet členů okrskových volebních komisí v okrscích

č. 44001 – 44004 v počtu 6.

JUDr. Olga Hromasová

starostka