VZMR na dodávku služeb: Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v k. ú. Petrovice

Vážená paní, vážený pane,

Městská části Praha - Petrovice si Vás touto cestou dovoluje oslovit s poptávkou služeb spočívajících v údržbě veřejné zeleně a úklidu veřejných prostranství. Poptávka je realizována formou zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, podmínky pro zpracováni nabídky lze stáhnout níže.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 890 000 Kč bez DPH. Lhůta k podání nabídek je stanovena do 25. března 2019 do 8:30 hod.