VZMR Nové kapacity odstavných ploch - zpracování realizačního projektu

Vážená paní, vážený pane,

Městská část Praha-Petrovice poptává formou veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nové kapacity odstavných ploch - zpracování realizačního projektu“ služby spočívající ve zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnost vedoucí k zajištění příslušného povolení stavby.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 700 000 Kč bez DPH, předpokládaný termín zahájení plnění je červen 2019.

Zadávací podmínky naleznete v příloze.