Oznámení o místě a konání voleb do EP 2019

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starostka Městské části Praha-Petrovice v souladu s ust. § 32 odst. 2 zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

1. Volby do Evropského parlamentu se budou konat

  • v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • v sobotu dne 25. května 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve všech volebních okrscích, tj. v okrscích č. 44001, č. 44002,  č. 44003 a č. 44004 je volební místnost v Domě občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice, Edisonova 429/28, Praha 10 (společenský sál, vstup z ul. Edisonova).

Do volebního okrsku č. 44001 patří                Do volebního okrsku č. 44002 patří

všechna čísla popisná v ulicích:                      tato čísla popisná v ulicích:

Archimédova,                                                     Lessnerova čp. 261 – 270 a

Ampérova,                                                         Rezlerova čp. 272 – 279.

Bellova,

Celsiova,

Dieselova,                                                         Do volebního okrsku č. 44003 patří                           

Dopplerova,                                                       tato čísla popisná v ulicích:

Einsteinova,                                                       Rezlerova čp. 289 – 300 a

Edisonova,                                                         Rezlerova čp. 302 – 310.

Euklidova,

Faradayova,                                                      Do volebního okrsku č. 44004 patří

Gaussova,                                                         tato čísla popisná v ulicích:

Grammova,                                                       Kurčatovova čp. 321 – 324,

Galileova,                                                          Frostova čp. 331 – 347 a

Galvaniho                                                          Jakobiho čp. 325, 326 a 330.

Hertzova,

Kelvinova,

Lebeděvova,

Morseova,

Novopetrovická,

Newtonova,

Ohmova,

Voltova,

Wattova a dále níže uvedená

čísla popisná v ulicích:

Jakobiho čp. 328 a 329 a

Rezlerova čp. 280 – 288.

Volič s voličským průkazem může dle ust. § 30 odst. 1 a 3 zákona o volbách do Evropského parlamentu volit v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku.

  1. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným dokladem totožnosti. Volič, který je občanem jiného členského státu EU, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu EU. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen odevzdat tento průkaz okrskové volební komisi. Občanům, kteří se k volbám chystají, doporučujeme, aby se včas přesvědčili, zda mají platný doklad totožnosti a popřípadě co nejdříve požádali o vydání nového dokladu. Žádost lze podat na Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Odboru občanskosprávních agend ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 - Horní Měcholupy.
  2. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb, tj. 21.05.2019. Ve dnech voleb, tj. 24. a 25.05.2019 může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

JUDr. Olga Hromasová, starostka v.r.