Mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2020 Vám za městskou část Praha-Petrovice přejí

JUDr. Olga Hromasová, starostka MČ

Iveta Hergottová, místostarostka MČ

Mgr. Veronika Balíčková, radní 

MVDr. Roman Hanke, radní

PharmDr. Petr Slavíček, radní