VZMR na stavební práce: „Oplocení areálu MŠ“

Zadavatel, Městská část Praha-Petrovice, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oplocení areálu MŠ“.

Předmětem zakázky je výstavba nového oplocení areálu mateřské školy a domova pro seniory v Praze-Petrovicích. Nové oplocení je navrženo jako moderní obměna stávajícího oplocení, respektuje základní formu plotových polí, a především dbá na dodržení vyšších nároků na zabezpečení areálů a je rozděleno na tři typy dle požadavku na bezpečnost. Součástí stavebních prací jsou rovněž přípravné, bourací a výkopové práce a dodávka zámečnických a klempířských konstrukcí.

Hodnota veřejné zakázky je 2 500 000 Kč bez DPH.

Lhůtu pro podání nabídky stanovil zadavatel do 9. ledna 2020 do 10:30 hod.

Další informace naleznete v zadávacích podmínkách.