děkujeme za hojnou účast na našem plesu, na který máme výborné ohlasy, které nás velmi těší.

A teď zase pracovní informace. Asi jste zaregistovali, že se nám koncem loňského roku podařilo opravit řadu komunikací jak pro pěší, tak pro vozidla. Zaměřili jsme se zejména na asfaltové povrchy, a to z důvodu, že jsme tyto práce potřebovali stihnout ještě v době, než začnou mrazy. 

V současné době pokračujeme opravami komunikací, které mají zámkové dlažby (lokalita starých Petrovic). Ti z vás, kteří chodí kolem ZŠ v Dopplerově ulici, mohou využívat nový chodník ze zámkové dlažby, který MČ vybudovala v místě vyšlapané pěšiny, což se nakonec ukázalo jako praktické řešení i přes snahu zachovat plochu zeleně vytvořené v rámci projektu Zeleň před školou.

Rovněž jsme pokračovali v projektu navýšení parkovacích míst. Podařilo se navýšit počet parkovacích míst v ulici Jakobiho podél louky pod vedením vysokého napětí a v Kurčatovově ulici u trafostanice PRE.  V lokalitě starých Petrovic byla provedena rozsáhlejší úprava v ulici Edisonova před objektem fary, čímž se zlegalizovala 4 parkovací stání. Také došlo k úpravě dvou parkovacích stání v sousedství historické pumpy a k rozšíření chodníku pro pěší v tomto místě.

Máme informaci od odboru dopravy ÚMČ Praha 15, že vzhledem k omezenému množství parkovacích míst dojde k přehodnocení nároků na obnovení (případně nové zřízení) užívání vyhrazených parkovacích míst pro vozidla označená průkazem ZTP a ZTP/P sloužící k přepravě těžce zdravotně postižených osob, tzn. parkovacích míst, která jsou vyhrazena na konkrétní RZ vozidla. Jen pro vaši představu, v současné době evidujeme celkem 23 takto vyhrazených míst.

Závěrem vás chceme pozvat na naše akce MČ, například na představení Divadélka pro děti, které se koná 8.2.. Dále na masopustní rej 2.3. a následně 4.3. na cestovatelskou přednášku a také 21.3. na pohádku pro děti.

Bližší informace najdete na našich stránkách v záložce Kultura a volný čas.  

Těšíme se na vás.

Vaše starostka